Les applications

 

Autorizovaná osoba/Notifikovaná osoba: AO 255/NB 1016

   

O ES přezkoušení typu
podle směrnice 2006/42/ES, přílohy IX resp. NV č. 176/2008 Sb., přílohy č. 9

PDF

DOC

     

O posouzení shody stanovených výrobků, přezkoušení typu
podle směrnice 2000/14/ES, přílohy VI resp. NV č. 9/2002 Sb., přílohy č. 5

PDF

DOC

     

O posouzení shody stanovených výrobků, přezkoušení jednotlivého výrobku
podle směrnice 2000/14/ES, přílohy VII resp. NV č. 9/2002 Sb., přílohy č. 6

PDF

DOC

Demandes et commandes:

E-mail: info@testinglaboratory.cz

Mobil: +420 604 900 297

Laboratoire de l'État d'Essais
des Machines

Nos essais
Votre sécurité