Traktorové přívěsy a návěsy

Traktorový přívěs nebo návěs je vozidlo určené hlavně pro přepravu nákladu a konstruované k tažení zemědělským nebo lesnickým traktorem.

Traktorový přívěs nebo návěs má charakter dopravního prostředku a pracovního stroje, proto se musí před uvedením do provozu podrobit celé řadě zkoušek a posouzení, které prokážou plnění požadavků předpisů.

           
 
   

 

Kontakt pro poptávky
a objednávky:

E-mail: info@statnizkusebna.cz
Mobil: +420 604 900 297

Státní zkušebna strojů a.s.

Naše zkoušky

Vaše jistota